•  Јавете се : +389 2 3223 228

Производител: Damvent
ID на производител:
max.e3
Вид:
клима комора
Достапни величини:
- проток на воздух: од 1000 m3/h до 35000 m3/h
- топлински капацитет: од 26 kW до 525 kW

Производител: Damvent
ID на производител:
max.e pool
Вид:
клима комора
Достапни величини:
- проток на воздух: од 1 500 m3/h до 16 000 m3/h
- топлински капацитет: од 19 kW до 172 kW

Производител: Damvent
ID на производител:
max.e2
Вид:
клима комора
Достапни величини:
- проток на воздух: од 1 500 m3/h до 13 000 m3/h
- топлински капацитет: од 20 kW до 162 kW

Производител: Damvent
ID на производител:
max.e mini
Вид:
mini клима комора
Достапни величини:
- проток на воздух: од 1 500 m3/h до 2 500 m3/h
- топлински капацитет: од 20 kW до 37 kW