•  Јавете се : +389 2 3223 228

Производител: MASTER Climate Solutions
ID на производител: BC 220
Вид: подвижен кулер
Проток на воздух: 22 000 m3/h
Достапни величини: од 4 000 m3/h до 30 000 m3/h

Производител: MASTER Climate Solutions
ID на производител: SM 4.0
Вид: систем за далечинско управување

Производител: MASTER Climate Solutions
ID на производител: BCМ 19
Вид: стационарен кулер
Проток на воздух: 19 000 m3/h
Достапни величини: од 19 000 m3/h до 50 000 m3/h