Energy SE

 
Клима уред - внатрешна единица KA35XR0EG
Клима уред - внатрешна единица / Разладна моќност: 3.500 W / Грејна моќност: 3.900 W / Ноќен режим на работа - Night mode / Автоматско работење / Турбо функција / Заштита од ладен воздух / Тип на дисплеј: ЛЕД дисплеј / Работна температура во режим на греење : -20- 24 / Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
Клима уред - надворешна единица (SINGLE) KA35XR0EW
Клима уред - надворешна единица (SINGLE) / Разладна моќност: 3.500 W / Грејна моќност: 3.900 W / Заштита од ладен воздух / Работна температура во режим на греење : -20- 24 / Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
Клима уред - внатрешна единица KA50BS0EG
Клима уред - внатрешна единица / Разладна моќност: 5.000 W / Грејна моќност: 5.400 W / Ноќен режим на работа - Night mode / Автоматско работење / Турбо функција / Заштита од ладен воздух / Тип на дисплеј: ЛЕД дисплеј / Работна температура во режим на греење : -20- 24 / Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
Клима уред - надворешна единица (SINGLE) KA50BS0EW
Клима уред - надворешна единица (SINGLE) / Разладна моќност: 5.000 W / Грејна моќност: 5.400 W / Заштита од ладен воздух / Работна температура во режим на греење : -20- 24 / Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43

Брендови

Hisense лого

damvent

fanturk