Wings Pro

 
Клима уред - внатрешна единица KB35YR3EG
Клима уред - внатрешна единица / Разладна моќност: 3.400 W / Грејна моќност: 3.800 W / Ноќен режим на работа - Night mode / Автоматско работење / Турбо функција / Заштита од ладен воздух / Тип на дисплеј: ЛЕД дисплеј / Работна температура во режим на греење : -15- 24 / Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
Клима уред - надворешна единица (SINGLE) KB35YR3EW
Клима уред - надворешна единица (SINGLE) / Разладна моќност: 3.400 W / Грејна моќност: 3.800 W / Заштита од ладен воздух / Работна температура во режим на греење : -15- 24 / Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
Клима уред - внатрешна единица KB50XS1EG
Клима уред - внатрешна единица / Разладна моќност: 5.000 W / Грејна моќност: 5.600 W / Ноќен режим на работа - Night mode / Автоматско работење / Турбо функција / Заштита од ладен воздух / Тип на дисплеј: ЛЕД дисплеј / Работна температура во режим на греење : -15- 24 / Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
Клима уред - надворешна единица (SINGLE) KB50XS1EW
Клима уред - надворешна единица (SINGLE) / Разладна моќност: 5.000 W / Грејна моќност: 5.600 W / Заштита од ладен воздух / Работна температура во режим на греење : -15- 24 / Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43

Брендови

Hisense лого

damvent

fanturk